Fjölskyldu- og erfðaréttur

Lögmenn Laugavegi 3 veita margvíslega þjónustu á hinu víðtæka sviði fjölskyldu- og erfðaréttar. Hvort sem það er að útbúa kaupmála eða erfðaskrá, koma fram fyrir aðila í barnaverndar- eða forsjármáli eða gæta hagsmuna við lögræðissviptingu, eru lögmenn stofunnar margreyndir á sviðinu og veita trausta þjónustu.

Undir sviðið falla eftirfarandi flokkar og verkefni.

Barna- og barnaverndarréttur
Barnaverndarmál
Faðernismál
Forsjármál
Mál um umgengnisrétt

Erfðir og dánarbú
Einkaskipti dánarbúa
Gerð erfðaskráa og annarra erfðagerninga
Skiptastjórn við opinber skipti

Hjúskapur og sambúð
Gerð kaupmála
Gerð sambúðarsamninga
Skilnaðarmál
Mál vegna sambúðarslita

Lögræði/lögræðissvipting
Hagsmunagæsla lögræðissviptra
Lögræðissviptingarmál

Read More

Skiptaréttur

Hér falla undir ýmis verkefni sem koma til skoðunar við gjaldþrot eða greiðsluörðugleika fyrirtækja og einstaklinga. Lögmenn stofunnar veita margvíslega aðstoð við 

Greiðsluaðlögunarviðræður einstaklinga
Kröfulýsingar í þrotabú
Nauðasamningsumleitanir og greiðslustöðvun
Skiptastjórn þrotabúa

Read More

Vinnuréttur

Lögmenn Laugavegi 3 veita aðstoð á sviði vinnuréttar sem felur í sér aðstoð á eftirfarandi sviðum. 

Félagaréttur

Breytingar á samþykktum
Kaup/sala félaga
Stofnun/slit félaga

Launainnheimtur fyrir starfsmenn

Mál sem varða jafnan rétt karla og kvenna á atvinnumarkaði

Read More