„Fagleg og persónuleg þjónusta á öllum sviðum lögfræðinnar.“

Lögmenn Laugavegi 3 er alhliða lögmannsstofa sem leggur áherslu á faglega og persónulega þjónustu. Lögmenn stofunnar búa yfir víðtækri almennri þekkingu og reynslu af lögmannsstörfum og lögfræðilegri ráðgjöf auk sérhæfingar á einstökum sviðum lögfræðinnar, einkum vinnurétti, hjúskaparrétti, barnarétti, erfðarétti og skiptarétti. Lögmenn stofunnar leggja mikinn metnað í að hvert mál sé unnið af fagmennsku og trúnaði og að hagsmunir viðskiptavina séu í fyrirrúmi.